Företagslogotyp

Projektiva AB

Projektiva bidrar till din framgång med projektledning, verksamhets- och ledarskapsutveckling

Projektiva startades utifrån tanken att kunna erbjuda kvalitativa konsulttjänster baserade på erfarenhet, kompetens och "know-how", med verksamhetsgrenarna projektledning, verksamhets- och ledarskapsutveckling som kärna.

Projektiva är ett oberoende konsultbolag med bas i Mälardalen. Företagets kärnverksamhet är projektledning och projektrelaterade uppgifter, främst inom IT och Telekom. Verksamheten kompletteras med tjänster för verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling. Projektiva utför uppdrag åt kunder med behov av stöd tillfälligt eller under längre perioder, med helhetsåtaganden eller enstaka uppgifter.

Våra tjänster passar privata företag, stora som små, myndigheter, kommuner, landsting och offentliga verksamheter. Tillsammans med dig som kund hittar vi den bästa lösningen utifrån aktuellt behov. Våra konsulter har erfarenhet från olika roller och uppdrag, såväl enklare som komplexa, inom offentlig verksamhet samt privat sektor. Erfarenhet finns både från beställar- och leverantörssidan.

Vi bidrar till din framgång!

Du måste ha ett konto för att se kontaktuppgifterna, skapa ett kostnadsfritt idag!