Företagslogotyp

Villamaskinisten TOJ Drift AB

Nya medlemmar sökes

VILLAMASKINISTEN

1. Bakgrund

För intresserade vill vi med denna annons beskriva vad Villamaskinisten är och hur det skapades för att på så vis skapa en bättre förståelse för var det innebär att vara medlem i nätverket Villamaskinisten.

Namnet Villamaskinisten är ett registrerat varumärke som ägs av TOJ Drift AB. Ägare till TOJ Drift AB är till lika delar jag själv Tommy Nilsson och min fru Jenny Lindeborg.

För framtida medlemmar som funderar på denna typ av verksamhet i ett detaljplanlagt villaområde rekommenderar vi att ni studerar er detaljplan noga. Kontrollera om det finns utrymme för företagande i planen. Samt för en diskussion med kommunen och grannar. Det enklaste tillståndsmässigt är att bedriva verksamheten utanför detaljplanlagt område eller i ett industriområde.

Efter att ha provat ut verksamhetsidén under ett antal år kände vi att den var redo att spridas vidare. Denna spridning blev också en del i marknadsföringsstrategin. När många ”ropar” samma namn ”hörs” man på marknaden istället för att var och en ropar sitt namn.

Syftet med Villamaskinisten är att varje medlem ska få sina maskiner mer uthyrda. Villamaskinisten är ditt och ditt företags möjlighet att marknadsföra din uthyrningsverksamhet på ett mycket kraftfullare vis jämfört med om du inte är med i nätverket.

Idag är Villamaskinisten ett nätverk som delar samma namn och varumärke och består av många företagare som har olika kompetenser och bakgrunder men som alla bedriver maskinuthyrning paketerad i Villamaskinistens koncept.

Den tekniska lösningen som gör att vi kan översprida kunskap i nätverket är Villamaskinisten Forum som är vår stora styrka och sammanhållande kraft i nätverket. Forumet nås via hemsidan och via appen Tapatalk i mobiltelefon.

Samordning av maskininköp kan och har gjorts via Forumet vilket har lett till betydligt lägre inköpspriser när flera maskiner beställs samtidigt istället för en och en.

2. Verksamhetsidé

Villamaskinistens verksamhetsidé är att tillhandahålla maskiner för uthyrning samt eventuella tjänster kopplade till maskinerna. Villamaskinisten har sin utgångspunkt i devisen ”För villaägare av villaägare”. Detta betyder inte att bara villaägare kan vara medlemmar och kunder men det säger något om grunden i verksamhetsidén.

Medlemmarnas verksamhet i nätverket är med fördel mindre och flera än större och färre.

Attityden i verksamheten ska genomsyras av känslan att en granne hyr av en annan granne. Som ett led i detta ska hemsidan ha ett fokus mot information om verksamheten och maskinerna och inte bara vara en reklamsida. Detta för att privatpersoner som aldrig tidigare kört t ex en grävmaskinmaskin ska våga hyra och prova.

Det som gjorde starten av Villamaskinisten så lyckad var att vi paketerade våra hyrmaskiner i en kontext. Om vi 2010 som exempel bara hade köpt en Kubota minigrävare och tagit en bild och lagt ut den på Blocket hade Villamaskinisten inte varit var den är idag. Vad vi gjorde var att vi skaffade ett sänkbart släp på 1300kg för B-körkort till minigrävaren, gjorde en instruktionsfilm, skapade en hemsida med information och avtal samt skaffade en logotype. Det är denna kontext och vidareutveckling av kontexten som gör nätverkets företagare så framgångsrika jämfört med andra små uthyrningsföretag utanför nätverket.

Vidare ska Villamaskinisten få en snabb etablering på marknaden genom att ha konkurrenskraftiga priser gentemot t. ex. Cramo och Ramirent.

Medlemmarna driver inledningsvis antagligen Villamaskinistens uthyrningsverksamhet som bisyssla eller komplement till annat företagande. Medlemmarna ska dock ges möjlighet att expandera till större ”industriell” skala där man har uthyrningen som huvudverksamhet.

Med en verksamhetsidé som bygger på de ovan beskrivna utgångspunkterna och attityderna är även Villamaskinistens tjänster attraktiva för företagare och entreprenörer. Detta är viktigt att framhäva i marknadsföringen. Detta gör i sin tur att det finns utrymme och lönsamhet för medlemmarna att ha andra och större maskiner än de som ingår i Villamaskinistens grundutbud.

3. Varumärkesavtal

Du som medlem är ett helt fristående företag med dina egna maskiner som du själv köper och äger. Ditt företag tecknar sedan ett avtal om att få hyra ut dessa under namnet Villamaskinisten. Om du ska starta ett företag för första gången så är detta mer än ett lämpligt alternativ eftersom du får tillgång till en färdig idé samt att det är relativt lätt att hos banken låna pengar till maskiner eftersom banken eller maskinhandlaren bara behöver maskinen som säkerhet.

Om du vill bli medlem så skriver TOJ Drift AB och ditt företag ett kontrakt. I kontraktet har TOJ Drift AB och ditt företag skyldigheter och rättigheter. Du betalar vid tecknande av kontraktet en administrativ engångsavgift på 10000 kr plus moms för att bekosta administrationen av ditt inträde. Då blir ditt företag och upp till 25 stycken maskiner upplagda på hemsidan. Du får logotypepaket och inlogg till vårat Forum.

Från år två är kostnaden 800 kr plus moms per månad som betalas som en årlig klumpsumma den 30/9 varje år för att täcka administrationskostnaden av nätverket. Kostnaden kan även ses som en marknadsföringskostnad där ökad uthyrning av dina maskiner fås i gengäld. Kostnaden betalar sig också genom bland annat lägre inköpspris på maskiner vid samordning av maskininköp via nätverket.

Du måste ha ett konto för att se kontaktuppgifterna, skapa ett kostnadsfritt idag!