Användarvillkor


Hantering av personuppgifter

Företagsuppdrag.se följer reglerna som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL). Genom att använda sig av Företagsuppdrag.se godkänner användaren till att Företagsuppdrag förmedlar användarens kontaktuppgifter till andra användare. I samtycke med användare kan Företagsuppdrag.se förmedla vidare användarens kontaktuppgifter till samarbetspartners. Användaren kan när som helst ångra samtycket genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@foretagsuppdrag.se

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. Om du anser att den på något sätt är felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta då vår kundservice på: info@foretagsuppdrag.se


Verifierade företag

Alla företag som registrerar en profil på Företagsuppdrag.se kontrolleras för att underlätta för de kommande samarbetena.

För att bli ett verifierat bolag kräver vi att bolaget är F-skatt och momsregistrerat. Detta kontrolleras av Företagsuppdrag.se innan företaget blir godkänt för att publicera annonser.


Företagsuppdrag.se ansvarsfrihet

Företagsuppdrag är inte del eller en juridisk part i de överenskommelser som ingås mellan användare (företag). Det innebär att Företagsuppdrag.se inte har något ansvar för tvister som kan uppstå mellan användare (företag) som t.ex. missuppfattningar i avtal, konflikter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Användare av Företagsuppdrag.se har ingen rätt att kräva Företagsuppdrag.se på ersättning för fysisk, psykisk eller ekonomisk skada till följd av situation som kan hänvisas till Företagsuppdrag.se som t.ex. oäkta uppgifter, bristande samarbete eller avstängning från Företagsuppdrag.se.


Uppgifter som finns på Företagsuppdrag.se

Företagsuppdrag.se arbetar kontinuerligt för att alla uppgifter som publiceras på Företagsuppdrag.se är korrekta men kan inte garantera detta. Användaren (Företaget) har ej rätt att ställa ekonomiska krav på Företagsuppdrag.se om det skulle förekomma material på Företagsuppdrag.se som ej är korrekt.

I samband med kontoregistrering godkänner användare (Företag) att Företagsuppdrag.se får använda informationen för att kontakta kund om erbjudanden eller diverse information.


Immateriella rättigheter

Företagsuppdrag.se äger rätten att få använda sig av texter, bildmaterial, logotyper och diverse annat material användaren (Företaget) publicerat på Företagsuppdrag.se. Ägandeskapet av dessa immateriella rättigheter stannar dock kvar hos användaren. Annat material som t.ex. texter, logotyper och annat bildmaterial som finns på Företagsuppdrag.se ägs av Företagsuppdrag.se och är därmed skyddat av upphovsrättslagen.